วันสำคัญ

 • วันสำคัญ

  วันวิสาขบูชา 2021 / 2564 ประวัติ ความสำคัญ และ กิจกรรม วิสาขบูชา

  วิสาขบูชา 2021 / 2564 ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และ เป็นวันหยุดราชการของไทย ซึ่งประวัติเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มาบรรจบกัน ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่วัด วันวิสาขบูชา วิสาขบูชาย่อมาจาก…

  Read More »
 • วันสำคัญ

  วันออกพรรษา 2021 / 2564 ตรงกับวันที่เท่าไหร่มาดูกัน

  ออกพรรษา (ภาษาอังกฤษ End of Buddhist Lent Day) (ดิ เอนด์ ออฟ บุด ดิสต์ เล้นท์ เดย์) เมื่อเทศกาลเข้าพรรษาได้ผ่านพ้นไปถึง 3 เดือน ก็จะเป็นช่วงเวลาของ “วันออกพรรษา” ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา…

  Read More »
 • วันสำคัญ

  สวัสดีปีใหม่ 2021 / 2564 กลอนปีใหม่ คำอวยพรปีใหม่

  สวัสดีปีใหม่ 2021 หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2564 (ภาษาอังกฤษ: Happy New Year) เป็นเวลาที่ปฏิทินปีใหม่เริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพิ่มขึ้นหนึ่งปี วันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินเกรโกเรียนที่ใช้กันทั่วโลกปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 1 มกราคม หลาย ๆ สถานที่จัดงาน Countdown เพื่อนับถอยหลังเริ่มต้นปีใหม่ ๆ…

  Read More »
 • วันสำคัญ

  วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม มาดูวิธีการออมเงินที่ดีที่สุด

  วันออมแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ: National Teach Children to Save Day) ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี (ตรงกับวันฮาโลวีน) ต้องถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย เพราะเป็นวันออมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น…

  Read More »
 • วันสำคัญ

  ประวัติวันฮาโลวีน Halloween 31 ตุลาคม

  ฮาโลวีน (ภาษาอังกฤษ: Halloween) คือ เทศกาลประจำปีเฉลิมฉลองในหลายประเทศทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีอันเป็นวันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลายของศาสนาคริสต์ตะวันตก ฮาโลวีน Halloween วันฮาโลวีน ( สะกดได้อีกแบบหนึ่งคือ ฮันโลวีน, ฮัลโลวีน, ฮาโลวีน ) เป็นวันหยุดประจำปีซึ่งฉลองในวันที่ 31 ตุลาคม…

  Read More »
 • วันสำคัญ

  วันคนพิการแห่งชาติ เสาร์สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน 2564

  วันคนพิการแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปีซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะ สังสรรค์ แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ และเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการบำบัด รักษา การป้องกันและฟื้นฟู สมรรถภาพ รวมทั้งเพื่อให้คนทั่วไป ได้เห็น ถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรีและคุณค่าของคนพิการของคนพิการ…

  Read More »
 • วันสำคัญ

  วันเบาหวานโลก World Diabetes Day 14 พฤศจิกายน 2021 / 2564

  วันเบาหวานโลก World Diabetes Day ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยประชากรโลกมีแนวโน้มเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เพิ่มขึ้น แม้ว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะไม่สามารถป้องกันได้ แต่การรับประทานอาหารตามหลักโภชนา ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีความสุข สัญลักษณ์ วันเบาหวานโลกวันเบาหวานโลก World…

  Read More »
 • วันสำคัญ

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เรามีประวัติวันพระบิดาแห่งฝนหลวง และโครงการฝนหลวง วัตถุประสงค์ มาเล่าให้ฟังกัน IMAGE SOURCE : realist.co.thวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…

  Read More »
 • วันสำคัญ

  วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2021 / 2564

  วันกองทัพเรือ (ภาษาอังกฤษ: Royal Thai Navy Day) ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของ กองทัพเรือ ซึ่งเป็นอีกกองรบหนึ่งที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชนชาวไทย ตั้งแต่สมัยอดีตกาล วันกองทัพเรือ ในสมัยโบราณยังไม่ได้มีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบก จวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเริ่มมีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบก เมื่อครั้งเริ่มแรกตั้งกรมทหารเรือนั้น กิจการทหารเรือบางประเภทยังขาดบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญ…

  Read More »
 • วันสำคัญ

  วันลอยกระทง 2021 / 2564 ความสําคัญและประวัติวันลอยกระทง

  Flower vector created by freepik วันลอยกระทง 2564 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2021 ลอยกระทง เป็นพิธีที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง โดยจะมีการนำดอกไม้…

  Read More »
Back to top button