วันสำคัญเรื่องน่าสนใจ

22 เมษายน ริชาร์ด นิกสัน ประธานาธิบดีคนที่ 37 ถึงแก่อสัญกรรม


22 เมษายน 2537 ริชาร์ด นิกสัน (Richard Milhous Nixon) ประธานาธิบดีคนที่ 37 ของสหรัฐอเมริกา ถึงแก่อสัญกรรม

ริชาร์ด นิกสัน

ริชาร์ด มิลเฮาส์ นิกสัน (Richard Milhous Nixon) 9 มกราคม 2456 – 22 เมษายน 2537 เป็นประธานาธิบดีคนที่ 37 ของสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 2512- 2517 และเคยเป็นรองประธานาธิบดีคนที่ 36 ระหว่างปี 2496 – 2504 ริชาร์ด นิกสันเป็นประธานาธิบดีคนแรกและคนเดียวที่ลาออกจากตำแหน่ง สาเหตุที่ลาออกนั้นเกิดจากคดีวอเตอร์เกต

ในสมัยของนิกสันนั้นประสบความสำเร็จในด้านการทูต โดยเฉพาะการผ่อนคลายความตึงเครียดในช่วงสงครามเย็นกับสหภาพโซเวียต และประเทศจีน รวมไปถึงการถอนตัวออกจากสงครามเวียดนาม

Back to top button