วันสำคัญเรื่องน่าสนใจ

22 พฤษภาคม วันเกิด ริชาร์ด วากเนอร์ นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน


22 พฤษภาคม 2356 วันเกิด ริชาร์ด วากเนอร์ (Wilhelm Richard Wagner) นักประพันธ์เพลงอุปรากรชาวเยอรมัน

ริชาร์ด วากเนอร์

ริชชาร์ท วากเนอร์ (Richard Wagner) เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1813 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1883 เป็นหนึ่งในคีตกวีเอกชาวเยอรมัน ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 และยังเป็นนักทฤษฎีดนตรีที่เก่งกาจ ส่วนใหญ่แล้วผลงานของวากเนอร์เป็นที่รู้จักจากอุปรากรที่เขาแต่ง ซึ่งมักจะเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมประกอบดนตรี อิทธิพลของวากเนอร์ในดนตรีตะวันตกนั้นมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุปรากรที่เขาปฏิวัติรูปแบบโดยสิ้นเชิง

ริชชาร์ท วากเนอร์ เกิดที่เมืองไลพ์ซิช บิดาเป็นข้าราชการของเมือง ซึ่งเสียชีวิตลงขณะวากเนอร์มีอายุเพียงหกเดือน ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1814 มารดาของเขาแต่งงานใหม่กับลูทวิช ไกเออร์ ผู้ที่ได้เลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีประดุจบิดาที่แท้จริง ไกเออร์เสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีต่อมา โดยไม่ทันที่จะถ่ายทอดความรักในละครเวทีของเขาให้แก่วากเนอร์

วากเนอร์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีรสนิยมและใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจนมีปัญหาการเงิน แต่ที่สุดได้พระเจ้าลูทวิชที่ 2 เมื่อขึ้นครองราชย์ทรงอุปภัมภ์ในฐานะที่พระองค์โปรดอุปรากรของวากเนอร์มาก

Back to top button