วันสำคัญเรื่องน่าสนใจ

2 มิถุนายน สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 ทรงเข้าพิธีราชาภิเษก


2 มิถุนายน 2496 สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizabeth II) ทรงเข้าพิธีราชาภิเษก ณ วิหารเวสมินเตอร์ กรุงลอนดอน

อลิซาเบธที่ 2 เข้าพิธีราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 สวรรคตในขณะทรงบรรทมอยู่ที่ Sandringham House ในคืนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1952 พระองค์มีพระชนมายุเพียง 56 พรรษา ความเจ็บป่วยอันยาวนานและความเครียดจากการเป็นผู้นำในช่วงเวลาอันมืดมิดแห่งสงครามโลกครั้งที่สองได้ส่งผลต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักพระองค์นี้

เจ้าหญิงเอลิซาเบธ พระธิดาองค์โตจากพระธิดาสองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ทรงเสด็จไปเคนยาเพื่อเริ่มต้นการประพาสรัฐต่างๆ ในเครือจักรภพในฐานะผู้แทนพระองค์ของพระบิดาเนื่องจากสุขภาพของพระองค์ไม่สู้ดีนัก

พระองค์ได้รับทราบข่าวการสวรรคตของพระบิดาจากพระสวามีคือเจ้าชายฟิลิป

เจ้าหญิงเอลิซาเบธซึ่งมีพระชนมายุเพียง 25 พรรษาต้องเผชิญไม่เพียงความเศร้าโศกจากการสูญเสียพระบิดา แต่ยังเผชิญกับการคาดการณ์ที่น่าหวาดหวั่นกังวลว่าขณะนั้นพระองค์จะต้องทรงเป็นพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรและผู้นำแห่งเครือจักรภพแล้ว

แม้ว่าเจ้าหญิงเอลิซาเบธได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติแล้ว แต่ก็เป็นเวลาอีก 16 เดือนกว่าจะถึงพิธีราชาภิเษกของพระองค์

Back to top button