วันสำคัญเรื่องน่าสนใจ

17 พฤษภาคม วันเกิด อิศรา อมันตกุล นักเขียนคนสำคัญของไทย

17 พฤษภาคม วันเกิด อิศรา อมันตกุล นักเขียนคนสำคัญของไทย

17 พฤษภาคม 2464 วันเกิด อิศรา อมันตกุล นักเขียนนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทย เกิดที่พระนคร เรียนหนังสือที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดยสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงสุดของประเทศ

อิศรา อมันตกุล

นายอิศรา อมันตกุล 17 พฤษภาคม 2464 – 14 มีนาคม 2512 (ชื่อเดิม อิบรอฮีม อะมัน) นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ คนสำคัญของประเทศไทย และ นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก

นายอิศรา เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2464 เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 10 คน ของ นาย ม.ชาเลย์ และ นางวัน จบชั้นประถมศึกษา จาก โรงเรียนบำรุงวิทยา ถนนจักรพงษ์ และสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (ปีที่ 8) จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ในปี 2472

โดยมีคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดของประเทศ และสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของนักเรียนทั่วประเทศในรุ่นนั้น ต่อมา ได้ไปทำงาน เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับคณะมิชชันนารี ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 2 ปี จากนั้น ได้เดินทางไปยังประเทศใกล้เคียงอยู่ระยะหนึ่ง จึงเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร

นายอิศรา สมรสกับ นางสเริงรมณ์ อมันตกุล (นามสกุลเดิม บุนนาค) ธิดาของ พลโท พระยาสีหราชเดโช นายอิศรา

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2512 เวลา 15.15 น. ด้วยโรคมะเร็งที่ลิ้น หลังจากพักรักษาตัว ณ ตึกจงกลณี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเวลาเกือบ 10 เดือน

Back to top button