วันสำคัญเรื่องน่าสนใจ

1 พฤษภาคม กรรมกรในชิคาโก เรียกร้อง ขอทำงานวันละ 8 ชั่วโมง


1 พฤษภาคม 2429 กรรมกรในชิคาโก สหรัฐอเมริกา เริ่มเดินขบวนเรียกร้องสิทธิจากนายจ้าง ขอทำงานวันละ 8 ชั่วโมง จนได้ชัยชนะในที่สุด

กรรมกรในชิคาโก เรียกร้องสิทธิ

1 พฤษภาคม 2429 กรรมกรในชิคาโก สหรัฐอเมริกา เริ่มเดินขบวนเรียกร้องสิทธิจากนายจ้าง ขอทำงานวันละ 8 ชั่วโมง จนได้ชัยชนะในที่สุด ภายหลังได้มีการหลังในประเทศต่าง ๆ จึงได้ถือให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็น วันกรรมกรสากล หรือ วันกรรมกรโลก (May Day หรือ Labor Day) ส่วนความเคลื่อนไหวของกรรมกรในประเทศไทย

ได้เคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลถือเอาวันกรรมการสสากลเป็นวันกรรมกรแห่งประเทศไทย ให้กรรมกรเฉลิมฉลองในวันนี้ได้ รวมทั้งให้กรรมกรทั่วประเทศหยุดงานโดยไม่ถูกตัดค่าแรง จนในที่สุด รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้อนุญาติให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็น วันกรรมกร โดยเริ่มในปี 2499 เป็นปีแรก ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น วันแรงงานแห่งชาติ

Back to top button