Wiki

เยาวชน

ประชากรโลกที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีในปี ค.ศ. 2005

เยาวชน (อังกฤษ: Youth) คือ ช่วงอายุระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่

ความหมาย


  • ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรส ในทางกฎหมายก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างนี้เป็นเยาวชนและหากต้องระวางโทษก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่
  • สหประชาชาติ ระบุว่า เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง 15–24 ปี

แหล่งข้อมูลอื่น


คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
เยาวชน


วิกิคำคมมีคำคมเกี่ยวกับ เยาวชน

  • เครือข่ายเยาวชน YOUTH for Next Step ชุมชนของเยาวชนที่หลงใหลใน “การพัฒนาตนเอง” และ “กิจกรรมทำดีทุกรูปแบบ”
  • คำถาม 10 ข้อที่หนุ่มสาวถาม

Vozz

บล็อกที่เชี่ยวชาญด้านข่าวการเงิน หลักทรัพย์ ฟอเร็กซ์ สกุลเงินเสมือน bitcoin
Back to top button