Wiki

วิธีการ เขียนเรียงความให้ยาวกว่าความเป็นจริง


ขั้นตอน


1 ของ 4:

เล่นกับลักษณะตัวอักษร

Related Articles

1
เลือกรูปแบบตัวอักษรที่ใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย. ถ้าคุณครูไม่ได้กำหนดรูปแบบตัวอักษรที่แน่นอน ให้เลือกรูปแบบที่ใหญ่กว่าปกติ เช่น Aria Courier New Bangla Sangam MN หรือ Cambria แต่ถ้าคุณครูจำกัดรูปแบบตัวอักษรไว้ที่ Times New Roman พยายามเลือกรูปแบบตัวอักษรที่คล้ายกัน แต่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น Bookman Old Style.

 • อย่าเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ใหญ่มากๆ เช่น Arial Black หรือ Lucida Handwriting เพราะคุณครูอาจจะจับได้ว่าคุณพยายามทำให้เรียงความนั้นยาวขึ้นด้วยการเลือกรูปแบบตัวอักษรใหญ่ๆ

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 2

2
ปรับขนาดของตัวอักษร. คุณครูอาจจะต้องการให้ใช้ขนาดตัวอักษรที่ 12 pt ให้ลองใช้ขนาดตัวอักษรที่ 12.1 12.3 หรือ 12.5 เพื่อทำให้เรียงความของคุณดูยาวขึ้น ดูว่าจะปรับขนาดอย่างไรให้ตัวอักษรใหญ่ที่สุดโดยไม่ผิดสังเกตเกินไป

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 3

3
เพิ่มขนาดตัวจุลภาคหรือจุด. กดปุ่ม Control+F ค้างไว้ ซึ่งจะทำหน้าที่ค้นหา/แทนที่ ให้เลือกตัวอักษรทั้งหมด ทั้งตัวอักษรขนาด 12 pt จุลภาค และจุดปิดประโยค แล้วแทนที่ด้วยตัวอักษรขนาด 14 pt


2 ของ 4:

หลอกล่อด้วยช่องว่างและขอบ

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 4

1
เพิ่มช่องว่างระหว่างบรรทัด. ถ้าคุณครูของคุณต้องการให้ใช้ช่องว่างระหว่างบรรทัด 1 เท่าหรือ 2 เท่า พยายามเพิ่มช่องว่างระหว่างบรรทัดอีก 0.1 คลิกที่ “Format” จากนั้นไปที่ “Paragraph” โดยใต้คำว่า “Line Spacing” ให้เลือก “Multiple” พิมพ์ว่า 2.1 หรือ 1.1 ที่กล่องใต้คำว่า “At”

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 5

2
ลดขนาดมุมขวาของกระดาษเล็กน้อย. ถ้าคุณครูของคุณต้องการให้ใช้มุมกระดาษที่ 1 inch (2.5 cm) ให้ลองลดมุมกระดาษทางขวาเป็น .75 inches (1.9 cm) คลิกที่ “Format” แล้วไปที่ “Document” ในกล่องที่อยู่ถัดจากคำว่า “Right” ให้พิมพ์ 0.75 การปรับขนาดมุมกระดาษทางขวาเล็กน้อยจะไม่ทำให้ผิดสังเกตมากเกินไป

 • ถ้าการลดขนาดนั้นผิดสังเกตมากเกินไป ให้ลองใช้ขนาด 0.85 หรือ 0.9 แทน
 • เพราะว่าเอกสารทั้งหมดมักจะดูทางด้านซ้ายเป็นหลัก ให้หลีกเลี่ยงการลดขนาดมุมกระดาษด้านซ้าย เพราะจะทำให้ผิดสังเกตมากเกินไปและอาจถูกจับได้

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 6

3
เพิ่มระยะขอบล่างเล็กน้อย. คลิกที่ “Format” แล้วไปที่ “Document” ถัดจากกล่องคำว่า “Bottom” ให้พิมพ์ 1.25 ถ้าการเพิ่มระยะขอบล่างนี้ดูผิดสังเกตเกินไป ให้ลองใช้ขนาด 1.15 หรือ 1.2 การปรับขนาดขอบล่างเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ในการทำให้เรียงความดูยาวมากขึ้นโดยไม่ผิดสังเกตมากเกินไป

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 7

4
ขยายระยะห่างระหว่างตัวอักษร. การเพิ่มระยะห่างระหว่างคำเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เรียงความของคุณยาวขึ้นได้ ให้เลือกตัวอักษรที่ต้องการขยาย แล้วคลิกที่ “Font” ไปที่ “Advanced” ถัดจากคำว่า “Spacing” ให้เลือก “Expanded” จากนั้นพิมพ์ 1.5 ที่กล่องข้อความถัดจากคำว่า “By.”


3 ของ 4:

แก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 8

1
ขยายหัวกระดาษ. ขยายหัวกระดาษด้วยการเขียนชื่อ วันที่ ชื่อและรหัสวิชา ชื่อผู้สอน และอีเมล์หรือรหัสนักเรียน รวมไปถึงข้อมูลที่ทำให้หัวกระดาษยาวขึ้นได้ นอกจากนี้ ให้เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัดเป็น 2 เท่า

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 9

2
จัดวางชื่อเรียงความห่างแยกบบรรทัดจากหัวกระดาษ. จัดตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลางและทำตัวหนา และเพิ่มขนาดตัวอักษรเป็น 14 จำไว้ว่าต้องเว้นระยะห่างระหว่างหัวกระดาษ ชื่อเรื่อง และข้อความย่อหน้าแรกที่ 2 เท่าเสมอ

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 10

3
เพิ่มท้ายกระดาษด้วยหมายเลขหน้า. คลิกที่ “Insert” ไปที่ “Page Numbers” สังเกตใต้ข้อความ “Position” แล้วเลือก “Bottom of Page (Footer)” ซึ่งจะเป็นการเพิ่มท้ายกระดาษด้วยหมายเลขหน้าบริเวณด้านล่างของกระดาษ ช่วยเพิ่มความยาวของเรียงความได้


4 ของ 4:

ขยายเนื้อหา

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 11

1
สะกดตัวเลขที่มากกว่าสิบ. ยกตัวอย่างเช่น สะกดคำว่าหนึ่งและสองแทนที่จะใช้ตัวเลข ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรียงความของคุณยาวขึ้น แต่ยังช่วยให้งานของคุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะเป็นการเขียนแบบเป็นทางการ

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 12

2
ไม่ใช้รูปย่อ. พยายามเขียนประโยคในรูปแบบเต็มหากเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มความยาวของเรียงความ ยกตัวอย่างเช่น แทนที่จะเขียนว่า “it’s” ให้เขียนว่า “it is” หรือคำว่า “can’t” เป็น “cannot” นอกจากจะช่วยให้เรียงความยาวขึ้นแล้ว ยังดูเป็นทางการมากขึ้นอีกด้วย

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 13

3
ใช้สรรพนามให้น้อย. เมื่อเป็นไปได้ ให้ใช้ชื่อเฉพาะแทนคำสรรพนาม ยกตัวอย่างเช่น แทนที่จะเขียนว่า “they” ให้เขียน “Angela, Mark, and Tony” แทน อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คำสรรพนามเมื่อเขียนชื่อเฉพาะฟุ่มเฟือยเกินไป ความฟุ่มเฟือยของภาษาจะลดความน่าอ่านและคุณภาพของงานเขียนของคุณ

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 14

4
แนบงานสนับสนุน. การกล่าวอ้างอิง ข้อมูลเล็กน้อยจากประสบการณ์ส่วนตัว และการกล่าวงานวิจัยซ้ำ เป็นกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มความยาวของเรียงความได้ อย่างไรก็ตาม ดูให้ดีว่างานสนับสนุนนั้นเกี่ยวข้องและช่วยเสริมสร้างประเด็นที่คุณพยายามจพสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 • นอกจากนี้ ถ้าคุณกำลังอ้างอิงหรือกล่าวงานวิจัยหรืองานวรรณกรรมซ้ำ ดูให้ดีว่าคุณได้อ้างอิงอย่างเหมาะสม การอ้างอิงก็ช่วยเพิ่มความยาวของเรียงความไปอีกได้

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 15

5
ตรวจสอบดูว่าย่อหน้าแต่ละส่วนมีหัวข้อและประโยคสรุป. เกริ่นนำย่อหน้าด้วยประโยคใจความหลัก ซึ่งเป็นประโยคที่กล่าวถึงข้อโต้แย้งของคุณ จากนั้น เขียนหลักฐานสนับสนุนแนวคิดนั้น และสรุปด้วยการสรุปประเด็นที่คุณเขียน และการกล่าวแนวคิดของคุณซ้ำ

ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 16

6
อธิบายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้. แทนที่จะเขียนว่า “The painting was red” ให้เขียนว่า “The magnificent piece of art was full of vibrant, warm colors such as red, brown and mahogany.” ในการเพิ่มความยาวของเรียงความให้มากขึ้นอีกนั้น คุณอาจจะแสดงความประทับใจวาคุณนั้นมีความยินดีอย่างมากในการเขียนถึงประเด็นนั้นๆ

 • อย่างไรก็ตาม พยายามหลีกเลี่ยงการอธิบายเมื่อไม่จำเป็น เพระอาจจะทำให้งานของคุณดูเสแสร้งและฟุ่มเฟือย
 • ตั้งชื่อภาพ Make an Essay Appear Longer Than It Is Step 17

  7
  เขียนบทสรุป. บทสรุปไม่ได้จำกัดไว้ที่ย่อหน้าเดียว ให้เริ่มเขียนบทสรุปด้วยย่อหน้าที่สรุปงานของคุณ และเพิ่มอีกย่อหน้าหนึ่งในการสร้างประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับแนวคิดของคุณและวิธีประยุกต์ใช้กับประเด็นที่อยู่นอกเหนือรายงาน


 • เคล็ดลับ

  • ทำซ้ำและวางเรียงความของคุณในเอกสารใหม่ แล้วปรับเปลี่ยนงานของคุณในเอกสารใหม่ จากนั้น เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต้นฉบับกับฉบับแก้ไข และลบส่วนที่ดูผิดสังเกตมากเกินไปออก
  • ใช้คำพ้องความหมายที่มีความยาวมากกว่าคำเดิม
  • สะกดคำย่อ เช่น เขียนว่า “United States” แทนที่จะเขียนว่า “US”

  คำเตือน

  • จำไว้ว่าการไม่ทำตามคำแนะนำของคุณครูอาจถูกพิจารณาว่าทุจริต ซึ่งอาจจะทำให้คะแนนน้อยลงหรือได้ศูนย์คะแนนได้
  • อย่าใช้คำฟุ่มเฟือยมากเกินไป

  Vozz

  บล็อกที่เชี่ยวชาญด้านข่าวการเงิน หลักทรัพย์ ฟอเร็กซ์ สกุลเงินเสมือน bitcoin

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Check Also
  Close
  Back to top button