Wiki

วิธีการ เขียนหนังสือรับรองอุปนิสัย


ขั้นตอน


1 ของ 2:

เขียนจดหมาย

1
เขียนภูมิหลังเกี่ยวกับตัวคุณและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณเขียนจดหมายให้. เขียนข้อมูลพื้นฐานก่อนเป็นอันดับแรก คุณเป็นใครและมีความสัมพันธ์กับคนที่คุณเขียนถึงอย่างไร คุณรู้จักคนๆ นี้มานานแค่ไหน คุณใช้เวลาร่วมกันมากน้อยแค่ไหน คุณเจอกันที่ไหน เพราะคนที่อ่านจดหมายรับรองอุปนิสัยเขาต้องการทราบว่าผู้เขียนมีความสัมพันธ์แบบไหนกับคนที่เขาเขียนจดหมายรับรองให้

 • ค่อยๆ นึกถึงลักษณะของความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนที่คุณเขียนรับรองให้และใส่รายละเอียดลงไป แทนที่จะเขียนว่า “ผมรู้จักธณัฐชัยมา 3 ปี” ให้เขียนว่า “ผมได้ร่วมงานกับธณัฐชัยอย่างราบรื่นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด กรุงเทพฯ”

ตั้งชื่อภาพ Write a Character Reference Step 2

2
ใช้รูปแบบที่เหมาะสมในการเขียนหนังสือรับรองอุปนิสัย. หนังสือรับรองอุปนิสัยควรประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ ย่อหน้าแนะนำตัวเปิดเรื่องที่อธิบายว่าคุณเป็นใครและมีความสัมพันธ์กับคนที่คุณเขียนถึงอย่างไร ย่อหน้าที่ 2 นำเสนอบทวิเคราะห์อุปนิสัยของคนๆ นั้น และย่อหน้าปิดท้ายที่ขอความกรุณาให้ผู้อ่านมองคนที่คุณเขียนถึงในแง่ดี

 • จบการเขียนจดหมายรับรองด้วยการขอให้ผู้อ่านมองบุคคลที่ถูกเขียนถึงในจดหมายในแง่ดี ลงลายเซ็นแล้วเขียนว่า “ขอแสดงความนับถือ [ชื่อของคุณ]”
 • เขียนจดหมายรับรองอุปนิสัยให้สั้นเข้าไว้ เพราะคนอ่านไม่อยากอ่านข้อมูลการรับรองอุปนิสัยหน้าแล้วหน้าเล่า พวกเขาต้องการแค่ข้อมูลพื้นฐาน จำไว้ให้ขึ้นใจขณะเขียนร่างหนังสือรับรองอุปนิสัยคร่าวๆ

ตั้งชื่อภาพ Write a Character Reference Step 3

3
เขียนจดหมายรับรองอุปนิสัยให้เป็นบวก. จดหมายรับรองอุปนิสัยไม่ใช่ที่ๆ คุณจะเปรียบเทียบบุคลิกภาพส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี ภูมิหลัง หรือวิถีชีวิตของคนที่คุณเขียนถึงอย่างละเอียด แต่ควรจะเน้นไปที่การประเมินที่ซื่อตรงแต่ก็เป็นบวกเกี่ยวกับความสำเร็จ เป้าหมาย และบุคลิกลักษณะของคนๆ นั้น หนังสือรับรองอุปนิสัยที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจในตัวคนที่คุณเขียนถึง

 • ใช้คำวิเศษณ์เชิงบวกเพื่อย้ำว่าคนที่คุณเขียนถึงเป็นคนดีแค่ไหน
 • เขียนรายการความสำเร็จที่เกี่ยวข้องของคนที่คุณเขียนจดหมายรับรองให้อย่างสั้นๆ เช่น ถ้าคนๆ นี้อุทิศตัวให้กับกิจกรรมการกุศลไม่ว่าจะเป็นในด้านเวลาหรือเงิน ก็ให้เขียนเรื่องนี้ลงไปในจดหมาย ถ้าเขาเคยเป็นทหารและรับใช้ชาติมาก่อน ให้เขียนการกระทำที่แสดงถึงความกล้าหาญหรือองอาจเพื่อลดโทษทางกฎหมายที่ร้ายแรง หรืออาจจะเขียนรายการสิ่งที่เขาทำประโยชน์ให้แก่วัดหรือองค์กรที่ช่วยเหลือผู้อื่น
 • ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรเขียนความสำเร็จนี้ลงไปในจดหมายหรือไม่ ให้ถามตัวเองว่า “อันนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมหรือว่ามันแสดงลักษณะที่ดีหรือเปล่า”

ตั้งชื่อภาพ Write a Character Reference Step 4

4
แก้ไขร่างสุดท้าย. ก่อนส่งจดหมาย ให้อ่านทวนอีกครั้งเพื่อตรวจดูการสะกดและหลักภาษา เทคโนโลยีช่วยสะกดทำให้งานนี้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่เขียนไม่เก่ง แต่ถ้ายังไม่มั่นใจให้ตรวจเช็กกับพจนานุกรมออนไลน์ นอกจากการสะกดและหลักภาษาแล้ว คุณต้องแน่ใจว่าข้อเท็จจริงที่เขียนลงไปถูกต้อง ส่งสำเนาร่างให้คนที่คุณเขียนจดหมายรับรองให้ดูก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง


2 ของ 2:

วางแผนเขียนจดหมายรับรองอุปนิสัย

ตั้งชื่อภาพ Write a Character Reference Step 5

1
ใช้น้ำเสียงที่เหมาะสม.หนังสือรับรองอุปนิสัยควรใช้น้ำเสียงที่แสดงความเคารพและเป็นทางการเสมอ พูดตรงไปตรงมา แต่ก็อย่าดูหมิ่นความสามารถในการตัดสินอย่างมีประสิทธิภาพของผู้อ่าน เพราะผู้อ่านอาจเป็นผู้พิพากษา อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือบุคคลอื่นๆ ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ได้

 • ขึ้นต้นจดหมายถึงผู้พิพากษาว่า “เรียน ท่านผู้พิพากษา” เขียนถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยว่า “เรียน ดร.” หรือ “เรียน อาจารย์” และทหารผู้บัญชาการตามตำแหน่ง (เช่น “เรียน ท่านนายพล” หรือ “เรียน จ่า”)

ตั้งชื่อภาพ Write a Character Reference Step 6

2
หาเหตุผลที่เขามาขอให้คุณเขียนจดหมายให้. จดหมายรับรองมักใช้ในการสมัครงานและใช้ในศาลเพื่อแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายอยู่นอกเหนือวิสัยทั่วไปของคนๆ นั้น ในกรณีอื่นๆ ที่อาจต้องใช้หนังสือรับรองอุปนิสัยได้แก่ การเป็นผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และผู้ลี้ภัยที่ยื่นขอสิทธิความเป็นพลเมือง

 • ถ้าคุณเขียนจดหมายเพื่อใช้กับคดีในชั้นศาล คุณต้องรู้รายละเอียดอย่างแน่ชัดว่าคนที่เขามาขอให้คุณเขียนจดหมายให้นั้นกระทำความผิดอะไร และพูดคุยกับเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคดี แสดงให้คนที่มาขอให้คุณเขียนจดหมายให้รู้ว่า คุณเข้าใจความร้ายแรงของคดี และถ้าผู้ถูกกล่าวหาดูเหมือนจะเสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปจริงๆ ก็ให้ย้ำสิ่งนั้นลงไปในจดหมายด้วย
 • อย่าเขียนจดหมายให้คนที่คุณไม่ได้รู้จักดี หรือคนที่ลังเลที่จะบอกรายละเอียดเบื้องหลังที่จำเป็นทั้งหมดว่าทำไมเขาถึงต้องการหนังสือรับรองอุปนิสัยจากคุณ
 • ตั้งชื่อภาพ Write a Character Reference Step 7

  3
  รู้ว่าใครเป็นคนอ่านจดหมาย. รู้ชื่อและตำแหน่งของคนที่จะอ่านจดหมายรับรองของคุณ เช่น ถ้าคุณเขียนหนังสือรับรองอุปนิสัยให้เพื่อนที่กำลังสมัครตำแหน่งทางวิชาการ คุณต้องรู้ว่าเพื่อนของคุณสมัครโรงเรียนไหน ตำแหน่งอะไร และใครเป็นคนอ่านจดหมาย การทำเช่นนี้จะทำให้คุณเขียนจดหมายได้สอดคล้องกับความต้องการ และแสดงให้เห็นว่าคุณรวมทั้งเพื่อนด้วยส่วนหนึ่งใช้ความพยายามอย่างจริงจังในการเขียนหนังสือรับรองอุปนิสัยฉบับนี้

  • ถ้าคุณเขียนจดหมายถึงกลุ่มคน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบด้านวิชาการหรือกลุ่มเจ้าหน้าที่นิรนามแห่งการอพยพและการแสดงสัญชาติ ให้ขึ้นต้นจดหมายว่า “เรียน ท่านที่เคารพ”
 • Vozz

  บล็อกที่เชี่ยวชาญด้านข่าวการเงิน หลักทรัพย์ ฟอเร็กซ์ สกุลเงินเสมือน bitcoin

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button