Wiki

วิธีการ ทำตารางทบทวนบทเรียน


ขั้นตอน


1 ของ 3:

ทำตารางเวลาทบทวนบทเรียน

1
เขียนรายวิชาที่คุณต้องทบทวนออกมาให้หมด. ขั้นแรกของการทำตารางเวลาทบทวนบทเรียนอาจจะเป็นการเขียนรายวิชาและคอร์สที่คุณต้องทบทวนบทเรียนออกมาให้หมดก่อน การเขียนว่าคุณต้องทำอะไรบ้างลงบนกระดาษจะช่วยให้คุณเห็นภาพมากขึ้นว่า มีอะไรบ้างที่คุณต้องทำจริงๆ ถ้าคุณจะต้องทบทวนเพื่อเตรียมสอบ ก็ให้เขียนรายการสอบแทนรายชื่อคอร์ส

ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 2

2
ค้นหาว่าคุณต้องทำอะไรในแต่ละวิชาหรือการสอบ. ตอนนี้คุณก็เขียนวิชาต่างๆ ที่คุณจะต้องทบทวนทั้งหมดลงไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคุณก็ต้องค้นหาว่า ในแต่ละคอร์สคุณจะต้องทำอะไรบ้าง แม้ว่าการทุ่มเทเวลาและภาระหน้าที่ของวิชานั้นๆ จะแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ แต่ก็เป็นไปได้ว่าคุณจะรู้ว่าตลอดระยะเวลาที่เรียนนั้น คุณจะต้องแบ่งเวลาจำนวนหนึ่งไว้สำหรับแต่ละวิชา

 • ถ้าคุณมีหนังสือแนะนำการทบทวนหรือหนังสือเรียนมีส่วนที่เป็นการทบทวน ก็ใช้ดูเป็นแนวทางเพื่อเขียนรายการสิ่งที่ต้องทบทวนให้แคบลง
 • จัดสรรเวลาไว้อ่านหนังสือ
 • จัดสรรเวลาสำหรับอ่านทวนโน้ตที่คุณจด
 • จัดสรรเวลาสำหรับเขียนแนวทางการทบทวนเพื่อเตรียมสอบ ถ้าจำเป็นต้องมี

ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 3

3
จัดลำดับความสำคัญของรายการ. หลังจากที่คุณเขียนรายการวิชาหรือการสอบที่คุณต้องทบทวน และค้นหาว่าคุณจะต้องทำอะไรในแต่ละรายวิชาแล้ว ให้จัดลำดับความสำคัญของรายการ การเรียงลำดับวิชาตามความสำคัญจะทำให้คุณรู้ว่า วิชาไหนที่คุณต้องทุ่มเวลาให้มากที่สุด และวิชาไหนที่ควรจะได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณไป

 • ใส่เลขเริ่มจาก 1 ไว้หลังชื่อวิชาหรือการสอบ ถ้าคุณต้องให้เวลากับวิชาคณิตมากที่สุด ก็ให้ใส่เลข 1 แต่ถ้าคุณต้องใช้เวลากับวิชาประวัติศาสตร์น้อยที่สุด (และคุณต้องทบทวน 5 วิชา) ก็ให้ใส่เลข 5
 • นึกถึงความยากของวิชาหรือการสอบด้วย
 • นึกด้วยว่าจะต้องอ่านหนังสือแค่ไหน
 • นึกด้วยว่าจะต้องทบทวนแค่ไหน

ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 4

4
จัดสรรเวลาว่างในแต่ละสัปดาห์ไว้เป็นช่วงเวลาทบทวนบทเรียน. หลังจากนั้นคุณจะต้องจัดสรรเวลาว่างในแต่ละสัปดาห์ไว้เป็นช่วงเวลาทบทวนบทเรียนก่อน เสร็จแล้วคุณค่อยใส่รายวิชาลงไปในแต่ละช่วงเวลา

 • เทคนิคการทำตารางทบทวนบทเรียนก็คือ กำหนดเวลาทบทวนบทเรียนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อที่คุณจะได้จำตารางได้โดยไม่ต้องคอยเช็กอยู่เรื่อยๆ การกำหนดกิจวัตรเป็นการสร้างนิสัยการเรียนที่ดี
 • เช็กดูว่ามีเวลาหรือมีวันไหนในสัปดาห์ที่คุณสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดหรือเปล่า เช่น คุณอาจจะว่างบ่าย 3 – 4 โมงทุกวันอังคารและวันพฤหัส ถ้าเป็นไปได้ให้พยายามกำหนดเวลาทบทวนบทเรียนช่วงนั้น เพราะกิจวัตรที่กำหนดไว้ว่าจะทำเป็นประจำจะช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับทบทวนบทเรียนและการทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้เร็วขึ้น
 • แบ่งช่วงเวลาทบทวนบทเรียนในแต่ละช่วงเป็นเวลา 30 – 45 นาที เพราะช่วงเวลาสั้นๆ นั้นหาง่ายกว่าและกำหนดได้ง่ายกว่าช่วงเวลายาวๆ
 • แบ่งช่วงเวลาว่างทั้งหมดที่คุณมี
 • ถ้าคุณมีเวลาช่วงหนึ่งก่อนสอบ ให้ทำปฏิทินนับวันถอยหลังแทนการทำตารางทบทวนแต่ละสัปดาห์

ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 5

5
จัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมที่ไม่ใช่วิชาการ. ระหว่างที่จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวิชา คุณก็ต้องจัดสรรเวลาสำหรับครอบครัว เพื่อนๆ และพักผ่อนด้วย เพราะคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จด้านการเรียนได้ถ้าคุณไม่หาจุดสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตวิชาการ

 • จัดสรรเวลาสำหรับเหตุการณ์ที่คุณไม่สามารถจัดสรรเวลาให้ใหม่ได้ เช่น งานวันเกิดคุณยาย งานรวมญาติ หรือวันที่สัตวแพทย์นัดน้องหมาไปตรวจ
 • จัดสรรเวลาที่คุณจะต้องทำอย่างอื่น เช่น ซ้อมว่ายน้ำ เวลาครอบครัว หรือกิจกรรมทางศาสนา
 • จัดสรรเวลาสำหรับพักผ่อน นอน และออกกำลังกายเยอะๆ
 • ถ้าคุณมีเวลาก่อนการสอบสำคัญที่จำกัดมากๆ ลองเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมเข้าสังคมหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรที่คุณทำเป็นประจำ

ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 6

6
เติมตารางการทบทวนบทเรียน. พอคุณจัดสรรเวลาในแต่ละช่วงได้แล้วและคุณรู้ว่าคุณต้องกำหนดเวลาอะไรบ้าง ก็ให้ใส่กิจกรรมลงไปในตาราง เขียนว่าคุณจะทบทวนแต่ละวิชาในช่วงไหน วิธีนี้จะช่วยให้คุณทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ สร้างรายการตรวจสอบว่าต้องทบทวนอะไรบ้าง และช่วยให้คุณจัดหนังสือเรียนและสิ่งที่ต้องใช้ในการทบทวนบทเรียนได้ล่วงหน้า

 • ซื้อสมุดตารางเวลาประจำวันหรือสมุดที่คล้ายๆ กัน หรือจะใช้สมุดธรรมดาก็ได้
 • ถ้าคุณมีมือถือสมาร์ตโฟน ก็ให้ใส่ตารางเวลาไว้ในนั้น
 • ครั้งแรกให้วางแผนแค่ 1 สัปดาห์ก่อนจนกว่าคุณจะรู้ว่าตารางได้ผลอย่างไร
 • จัดลำดับการทบทวนบทเรียนสำหรับการสอบที่กำลังจะมาถึง จัดสรรเวลาที่มีอย่างจำกัดเพื่อทบทวนบทเรียน และกระจายเนื้อหาที่ต้องทบทวนตามเวลาที่คุณมีก่อนสอบ
 • จัดลำดับวิชาที่คุณทำได้ไม่ดีก่อนหรือวิชาที่คุณตั้งใจว่าจะต้องทำออกมาดีให้ได้ก่อน

2 ของ 3:

ทบทวนตารางเวลาและบุคลิก

ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 7

1
ประเมินตารางปัจจุบัน. ขั้นแรกของการทำตารางทบทวนบทเรียนก็คือ ประเมินตารางปัจจุบันและดูว่า ปัจจุบันคุณใช้เวลาอย่างไรก่อน การประเมินตารางปัจจุบันจะช่วยให้คุณได้พิจารณาอย่างละเอียดว่า คุณใช้เวลาไปอย่างไร ช่วยให้คุณรู้ว่าตรงไหนที่จะทำให้คุณได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกิจกรรมไหนที่คุณตัดออกได้

 • ระบุว่าตอนนี้คุณใช้เวลาทบทวนบทเรียนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ระบุว่าตอนนี้คุณใช้เวลาเพื่อความบันเทิงกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ระบุว่าตอนนี้คุณใช้เวลากับเพื่อนๆ และครอบครัวกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • คำนวณคร่าวๆ ว่าตรงไหนบ้างที่คุณสามารถตัดออกได้ หลายคนมักจะพบว่าตัวเองใช้เวลาไปกับความบันเทิงเยอะมาก เพราะฉะนั้นให้เริ่มจากตรงนี้
 • ถ้าคุณทำงานด้วย ให้กำหนดตารางเวลาทบทวนบทเรียนตามตารางการทำงานของคุณ

ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 8

2
คำนึงถึงสไตล์การเรียนของตัวเองด้วย. แม้ว่าการค้นหาว่าคุณใช้เวลาอย่างไรจะเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการทำตารางเวลา แต่คุณก็ต้องหาด้วยว่าตัวเองเรียนรู้อย่างไร การค้นหาว่าคุณเรียนอย่างไรจะช่วยให้คุณกำหนดได้ว่า คุณสามารถทำกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรมในเวลาเดียวกันได้ไหม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณรู้ด้วยว่า คุณจะใช้เวลาในแบบที่ปกติแล้วคุณไม่ใช้ได้อย่างไร ถามคำถามตัวเองสัก 2 – 3 ข้อต่อไปนี้

 • คุณเรียนรู้ผ่านการได้ยินหรือเปล่า คุณอาจจะฟังเลกเชอร์ที่อัดเสียงไว้หรือไฟล์เนื้อหาการเรียนต่างๆ ระหว่างขับรถหรือขณะออกกำลังกายที่โรงยิม
 • คุณเรียนรู้ผ่านการมองเห็นหรือเปล่า คุณสามารถเรียนผ่านการดูภาพหรือดูวิดีโอได้ไหม ลองดูวิดีโอเพื่อทบทวนบทเรียนและได้ความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน

ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 9

3
ทบทวนจริยธรรมการทำงานของตัวเอง. ถึงคุณจะออกแบบตารางเวลาได้เจ๋งขนาดไหน แต่ตารางก็แทบไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณไม่ได้มุ่งมั่นที่จะทบทวนบทเรียนอย่างจริงจัง ดังนั้นคุณจึงต้องใช้เวลาทบทวนจริยธรรมการทำงานของตัวเองสักเล็กน้อย จากนั้น :

 • คุณคิดว่าตัวเองจะทำงานแบบไหนก็ให้วางแผนตารางตามนั้น ถ้าคุณมักจะเสียสมาธิและพักเยอะ ให้กำหนดเวลาเพิ่มเข้าไปในตารางของคุณ
 • ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองชอบผัดวันประกันพรุ่ง ให้กำหนดเวลาเพิ่มเติมก่อนวันส่งงาน วิธีนี้จะทำให้คุณมีช่วงเวลากันชนเพื่อที่สุดท้ายคุณจะได้ไม่ส่งงานช้ากว่ากำหนด
 • ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองมีจริยธรรมการทำงานที่หนักแน่นมาก ให้เพิ่มโอกาสที่จะทำงานให้เสร็จล่วงหน้าลงไป คุณอาจจะทำได้โดยการสร้างช่วงเวลา “โบนัส” พิเศษที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานวิชาที่คุณอยากทำให้เสร็จก่อนกำหนดไว้ในตารางเวลาของคุณ

3 ของ 3:

ทำตามตารางของคุณ

ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 10

1
ใช้เวลาว่างให้สนุกสุดเหวี่ยง. หนึ่งในความท้าทายที่สุดของการทำตามตารางเวลาทบทวนบทเรียนให้ได้ก็คือ คุณจะอยากเลิกทำตามตารางเวลาแล้วไปทำอะไรที่มันผ่อนคลาย สนุก หรือบันเทิงเริงใจแทน แต่คุณต้องระงับความอยากเอาไว้ แล้วใช้ช่วงเวลาที่จัดสรรไว้สำหรับกิจกรรมบันเทิงให้ได้มากที่สุดจะดีกว่า

 • ตั้งตารอช่วงเวลาว่าง เพราะมันคือรางวัลสำหรับการทบทวนบทเรียน
 • ใช้ช่วงเวลาว่างเพื่อการเติมพลัง การงีบหลับอาจช่วยคุณได้ การออกไปเดินเล่นหรือการเล่นโยคะอาจช่วยให้คุณผ่อนคลาย และช่วยให้คุณมีสมาธิเวลาที่ต้องกลับมาทบทวนบทเรียนอีกครั้ง
 • คุณต้องออกนอกบ้าน ใช้เวลาว่างออกจากพื้นที่ๆ คุณทบทวนบทเรียน

ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 11

2
พักสั้นๆ และพักให้ได้ตามเวลาที่กำหนด. คุณต้องพักหลังจากหมดช่วงเวลาทบทวนบทเรียนในแต่ละช่วง แต่ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกัน เพราะหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการทำตามตารางเวลาให้ได้ก็คือ ต้องทำตามตารางเวลาอย่างเคร่งครัดและพักตามเวลาที่จัดสรรไว้แล้วเท่านั้น การพักเพิ่มหรือพักนานขึ้นอาจทำให้ตารางเวลาของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง และทำลายแผนความสำเร็จในการเรียนของคุณด้วย

 • หลังจากทบทวนบทเรียนจบไปช่วงหนึ่งแล้วให้พัก 5 – 10 นาที อย่าให้เกิน 5 – 10 นาที
 • ตอนที่เริ่มเบรก ให้ตั้งนาฬิกาปลุกที่จะปลุกตอนที่หมดเวลาพักแล้ว
 • ใช้เวลาช่วงเบรกอย่างชาญฉลาด คุณต้องใช้เวลาเบรกเพื่อเรียกความสดชื่นให้ตัวเอง ยืดเส้นยืดสาย ออกไปเดินเล่นสักครู่ กินขนมนิดหน่อย หรือสร้างความกระตือรือร้นด้วยการฟังเพลง
 • หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวที่อาจทำให้คุณพักนานขึ้น

ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 12

3
ทำตามตารางให้ได้. กฎที่ยากและรวดเร็วที่จะทำให้ตารางของคุณได้ผลก็คือ คุณต้องทำตามตารางให้ได้ เพราะไม่มีประโยชน์ที่คุณจะทำตารางทบทวนบทเรียนขึ้นมาถ้าคุณไม่ได้ทำตามตาราง

 • พยายามฝึกนิสัยมองปฏิทิน/สมุดตารางเวลาเป็นประจำ ถ้าจะให้ดีคือทุกวัน วิธีนี้ช่วยให้คุณไม่ติดกับดักของการ “เมื่อไม่เห็นก็นึกไม่ออก”
 • เมื่อคุณสร้างกิจวัตรขึ้นมาได้แล้ว คุณอาจจะเริ่มเชื่อมโยงการกระทำบางอย่าง เช่น เปิดหนังสือเรียนหรือนั่งลงตรงโต๊ะเขียนหนังสือเข้ากับโหมดทบทวนบทเรียนในใจโดยไม่รู้ตัวก็ได้
 • ตั้งชื่อภาพ Create a Study Schedule Step 13

  4
  บอกให้คนอื่นรู้ตารางเวลาของคุณ. บางครั้งการจะทำตามตารางของเราก็เป็นเรื่องยาก เพราะคนสำคัญในชีวิตของเรามักจะทำให้เราไขว้เขวจากเป้าหมาย ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไร แต่แค่เพราะคนที่ห่วงใยคุณเขาอยากจะใช้เวลากับคุณเท่านั้นเอง เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้คุณบอกคนอื่นๆ ในชีวิตของคุณว่า ตารางเวลาของคุณเป็นอย่างไร วิธีนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถวางแผนตามตารางเวลาของคุณได้เวลาที่เขาอยากจะทำอะไรร่วมกับคุณ

  • แปะป้ายตารางการทบทวนบทเรียนของคุณไว้ที่ตู้เย็น คนที่บ้านจะได้เห็น
  • ส่งอีเมลตารางเวลาของคุณไปให้เพื่อนๆ พวกเขาจะได้รู้ว่าคุณว่างตอนไหน
  • ถ้ามีใครวางแผนจะทำอะไรในช่วงที่คุณต้องทบทวนบทเรียน ให้ถามอย่างสุภาพว่าคุณขอเลื่อนเวลาไปช่วงอื่นได้ไหม

 • เคล็ดลับ

  • ซื่อสัตย์กับตัวเอง ใส่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ลงไปในตาราง ไม่ใช่สิ่งที่คุณหวังอยากจะทำให้ได้

  Vozz

  บล็อกที่เชี่ยวชาญด้านข่าวการเงิน หลักทรัพย์ ฟอเร็กซ์ สกุลเงินเสมือน bitcoin

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button