Wiki

วิธีการ ตรวจโรคไส้เลื่อน


ขั้นตอน


1 ของ 2:

เข้าใจความแตกต่างของโรคไส้เลื่อนแต่ละประเภท

1
โรคไส้เลื่อนสามารถเกิดขึ้นรอบๆ กระเพาะอาหาร ท้อง หรือหน้าอกก็ได้. โรคไส้เลื่อนส่งผลต่อวัยวะต่างๆ ในรูปแบบแตกต่างกัน แม้ว่าโรคไส้เลื่อนที่พบใน หรือรอบๆ กระเพาะอาหารจะเป็นประเภทที่พบได้ทั่วไป แต่โรคไส้เลื่อนนั้นก็รวมถึง :

 • ไส้เลื่อนกะบังลม (Hiatal hernia) จะส่งผลกระทบที่บริเวณเหนือกระเพาะอาหาร ช่องว่างที่เปิดในกะบังลมจะแยกหน้าอกออกจากท้อง ไส้เลื่อนกะบังลมมีสองประเภท คือสไลด์ดิ้ง (sliding) และ และพาแรโซฟากิล (paraesophageal) โรคไส้เลื่อนกะบังลมนั้นมักเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
 • ไส้เลื่อนตรงหน้าท้องเหนือสะดือ (Epigastric hernia) เกิดขึ้นเมื่อชั้นไขมันเล็กๆ ดันผ่านไปที่ผนังหน้าท้องระหว่างกระดูกทรวงอก และสะดือของคุณ คุณอาจมีมากกว่าหนึ่งแผลในแต่ละครั้งได้ อย่างไรก็ตาม ไส้เลื่อนตรงหน้าท้องเหนือสะดือนี้มักไม่แสดงอาการ จะต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
 • ไส้เลื่อนที่เกิดหลังการผ่าตัด (Incisional hernia) เกิดขึ้นเมื่อการดูแลหลังการผ่าตัดบริเวณท้องไม่เหมาะสม เป็นผลให้เกิดการปูดโปนบริเวณแผลผ่าตัด บ่อยครั้งที่ตาข่ายปิดแผลถูกติดอย่างผิดวิธี และลำไส้เลื่อนออกมานอกตาข่าย เป็นสาเหตุให้เกิดไส้เลื่อนได้
 • ไส้เลื่อนที่สะดือ (Umbilical hernia)เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะในทารก เมื่อทารกร้องไห้ ก้อนเนื้อบริเวณหน้าท้องจะปูดโปนออกมา

ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 2

2
รู้จักประเภทของโรคไส้เลื่อนที่ส่งผลต่อบริเวณขาหนีบ. โรคไส้เลื่อนนั้นสามารถเกิดขึ้นที่หน้าขา เชิงกราน หรือต้นขาก็ได้ เมื่อลำไส้แยกตัวออกจากการเรียงตัวปกติ เป็นสาเหตุให้รู้สึกไม่สบาย และบางครั้งอาจเจ็บก้อนเนื้อในบริเวณนี้

 • ไส้เลื่อนตรงขาหนีบ (Inguinal hernia) ส่งผลต่อขาหนีบของคุณ และเกิดขึ้นเมื่อส่วนของลำไส้เล็กแยกออกมาตรงบริเวณหน้าท้อง การผ่าตัดถือว่าจำเป็นในบางครั้งสำหรับไส้เลื่อนตรงขาหนีบ เพราะภาวะแทรกซ้อนสามารถเกิดจากสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิต
 • ไส้เลื่อนบริเวณที่ต่ำกว่าขาหนีบ (Femoral hernia) ส่งผลกระทบต่อบริเวณเหนือต้นขา และต่ำกว่าขาหนีบ แม้ว่ามันอาจจะไม่เจ็บปวด แต่ก็ดูเหมือนเป็นปุ่มนูนในบริเวณเหนือต้นขาของคุณ เหมือนไส้เลื่อนกะบังลม ไส้เลื่อนบริเวณที่ต่ำกว่าขาหนีบนั้นจะพบโดยทั่วไปในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย
 • ไส้เลื่อนทางทวารหนัก (Anal hernia) เกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อยื่นออกมารอบๆ เยื่อหุ้มทวารหนัก ไส้เลื่อนทางทวารหนักพบได้ยาก ซึ่งโรคนี้มักจะสับสนกับริดสีดวงทวาร

ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 3

3
เข้าใจเกี่ยวกับโรคไส้เลื่อนประเภทต่างๆ. โรคไส้เลื่อนสามารถเกิดได้ที่ส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากกระเพาะอาหาร และขาหนีบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไส้เลื่อนอาจจะแสดงออกถึงปัญหาทางการแพทย์แตกต่างกันในแต่ละบุคคล:

 • โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน เกิดขึ้นเมื่อหมอนรองกระดูกในกระดูกสันหลังเคลื่อนออกมา และเริ่มขวางเส้นประสาท หมอนรองกระดูกรอบๆ กระดูกไขสันหลังเป็นตัวป้องกันการสะเทือน แต่สามารถเคลื่อนออกได้เช่นกันโดยการได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นโรค ส่งผลให้หมอนรองกระดูกเคลื่อน
 • ไส้เลื่อนบริเวณกะโหลกศีรษะ เกิดขึ้นภายในศีรษะ เมื่อเนื้อเยื่อสมอง ของเหลว และหลอดเลือดเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิมภายในกะโหลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอาการไส้เลื่อนภายในกะโหลกศีรษะนี้เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับก้านสมอง ต้องรีบทำการรักษาโดยด่วน

2 ของ 2:

ตรวจอาการของโรค

1
สำรวจอาการที่เป็นไปได้ หรือสัญญาณของโรคไส้เลื่อน. โรคไส้เลื่อนอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มันอาจแสดงอาการเจ็บหรือไม่ก็ได้ ต้องคอยระวังอาการไว้ โดยเฉพาะไส้เลื่อนที่เกิดในบริเวณช่องท้อง หรือขาหนีบ:

 • คุณจะสังเกตเห็นอาการบวมตรงบริเวณที่เจ็บป่วย อาการบวมจะเกิดที่ผิวเช่น ต้นขา, หน้าท้อง หรือขาหนีบ
  ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 4Bullet1

 • การบวมอาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ ปูดขึ้นมา แต่ไม่เจ็บ เป็นอาการโดยทั่วไปของโรคไส้เลื่อน
  ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 4Bullet2

 • ถ้าส่วนที่นูนขึ้นมากลับแบนราบเมื่อกดลงไป จะต้องเตรียมรับการรักษา ส่วนนูนที่ไม่แบนราบลงไปเมื่อกดก็ต้องได้รับการรักษาในทันที
  ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 4Bullet3

 • คุณอาจสังเกตอาการเจ็บจากขั้นรุนแรงถึงขั้นรู้สึกไม่สบายเล็กน้อย อาการปกติของโรคไส้เลื่อนคือจะแสดงอาการเจ็บเมื่อมีการบีบตัว หากคุณเคยเจ็บระหว่างที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ คุณอาจเป็นโรคไส้เลื่อน:
  ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 4Bullet4

 • ยกของหนัก
  ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 4Bullet5

 • ไอ หรือจาม
  ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 4Bullet6

 • ออกกำลังกาย หรือออกแรงอย่างหักโหม
  ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 4Bullet7

 • ความเจ็บปวดของคุณจะแย่ลงเมื่อใกล้หมดวัน อาการเจ็บของโรคไส้เลื่อนมักจะแย่ลงในช่วงท้ายของวัน หรือหลังจากยืนเป็นเวลานาน

ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 5

2
ไปตรวจกับแพทย์เพื่อยืนยันว่าเป็นโรคไส้เลื่อน. โรคไส้เลื่อนบางชนิดแพทย์จะเรียกว่า “เลือดคั่งจากการบีบรัด” หมายความว่าอวัยวะนั้นขาดเลือด หรือหยุดการเคลื่อนตัวของลำไส้ไส้เลื่อนชนิดนี้ต้องได้รับการรักษาทันที

 • กำหนดตารางเวลาพบแพทย์ ขอให้แน่ใจว่าคุณได้เล่าอาการทั้งหมดของคุณแก่แพทย์แล้ว
 • ได้รับการตรวจร่างกาย แพทย์จะตรวจดูบริเวณที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อคุณยกของ มีการงอของกระดูก หรือไอ
 • 3
  มาดูอะไรที่ทำให้มนุษย์เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไส้เลื่อน. ทำไมชาวอเมริกากว่า 5 ล้านคนถึงเป็นโรคไส้เลื่อน? โรคไส้เลื่อนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงเป็นโรคไส้เลื่อนมากขึ้น:

  • ได้รับโรคจากพันธุกรรม: หากบรรพบุรุษของคุณเป็นโรคไส้เลื่อน มีความเป็นไปได้ที่คุณจะเป็นด้วย
   ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 6Bullet1

  • อายุ: ยิ่งคุณอายุมากขึ้น คุณก็มีโอกาสเป็นโรคไส้เลื่อนมากขึ้น
   ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 6Bullet2

  • การตั้งครรภ์: ขณะที่ตั้งครรภ์ กล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณแม่จะขยายออก ทำให้มีโอกาสเป็นโรคไส้เลื่อน
   ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 6Bullet3

  • น้ำหนักลดอย่างฉับพลัน: คนที่น้ำหนักอย่างรวดเร็วมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะกลายเป็นโรคไส้เลื่อน
   ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 6Bullet4

  • ความอ้วน: คนที่มีน้ำหนักเกินมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาเป็นโรคไส้เลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่อ้วน
   ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 6Bullet5

  • ไอกรน: การไอเป็นการเพิ่มแรงดัน และการเกร็งตัวของหน้าท้อง เป็นสาเหตุให้เกิดโรคไส้เลื่อนได้
   ตั้งชื่อภาพ Check for a Hernia Step 6Bullet6


 • เคล็ดลับ

  • คุณควรไปพบแพทย์หากสังเกตเห็นอาการเหล่านี้
  • การรักษาโรคไส้เลื่อนมีเพียงแค่การผ่าตัดเท่านั้น แพทย์อาจจะทำการผ่าตัดเปิดอวัยวะตามปกติ หรือผ่าตัดผ่านกล้อง การผ่าตัดผ่านกล้องจะเจ็บน้อยกว่า แผลผ่าตัดเล็กกว่า และใช้เวลาฟื้นตัวเร็วกว่า
  • หากโรคไส้เลื่อนของคุณมีขนาดเล็ก และไม่แสดงอาการใดๆ แพทย์จะส่องกล้องไปที่ไส้เลื่อนเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะไม่แย่ลงไปกว่าเดิม
  • คุณสามารถป้องกันโรคไส้เลื่อนได้หลายทาง เช่น คุณสามารถใช้วิธีการยกของที่เหมาะสม ลดน้ำหนัก (หากคุณมีน้ำหนักเกิน) หรือเพิ่มใยอาหาร และของเหลวในมื้ออาหารของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอาการท้องผูก

  คำเตือน

  • โรคไส้เลื่อนจะตกอยู่ในภาวะวิกฤตเมื่อส่วนที่อ่อนแอ หรือรูโหว่นั้นใหญ่ขึ้น เริ่มบีบรัดเนื้อเยื่อ และหยุดส่งเลือด ในกรณีนี้ต้องรีบรับการการผ่าตัดฉุกเฉินโดยด่วน
  • ผู้ชายควรจะปรึกษากับอายุรแพทย์หากมีอาการบีบรัดเกิดขึ้นขณะปัสสาวะ มันอาจจะเป็นอาการของปัญหาทางการแพทย์ที่รุนแรงยิ่งกว่า เช่น ต่อมลูกหมากโต

  Vozz

  บล็อกที่เชี่ยวชาญด้านข่าวการเงิน หลักทรัพย์ ฟอเร็กซ์ สกุลเงินเสมือน bitcoin

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button