เรื่องน่าสนใจ

วันหยุดปี 2562 (2019) ปฏิทินวันหยุดราชการ


วันหยุดประจำปี 2562 ตรงกับวันไหนบ้าง แล้ววันไหนคือวันหยุดราชการ วันหยุดปีใหม่ วันหยุดธนาคาร วันออกพรรษา วันหยุดยาว วันพืชมงคล มาดูปฏิทินปี 2019 เช็กวันหยุดกัน

ปฏิทินวันหยุด ปี 2562 (2019)

 • วันหยุดธนาคาร 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยหยุดวันไหนบ้างมาดูกัน
 • วันหยุด 2563 (2020) ตารางวันหยุดยาว เตรียมตัวให้พร้อม

วันหยุด เดือนมกราคม 2562

 • วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 | วันขึ้นปีใหม่

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 • วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 | วันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2562

 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 | วันจักรี
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 | วันหยุดชดเชยวันจักรี
 • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 | วันสงกรานต์
 • วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 | วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 | วันสงกรานต์
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 | วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

* บางสถานที่หยุดวันที่ 17 เมษายน ด้วย

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2562

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 | วันแรงงาน
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 | วันฉัตรมงคล
 • จันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 | พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 | วันวิสาขบูชา
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 | วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

* หมายเหตุ : วันพืชมงคล รอประกาศจากทางการ

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2562

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2562

 • วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 | วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 | วันเข้าพรรษา
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)

* หมายเหตุ : วันหยุดชดเชย 28 กรกฎาคม 2562 รอประกาศจากทางการ

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2562

 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 | วันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2562

 • วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9)
 • วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 | วันปิยมหาราช

* หมายเหตุ : วันหยุดชดเชย 13 ตุลาคม 2562 รอประกาศจากทางการ

วันหยุด เดือนธันวาคม 2562

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9), วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 | วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 | ครม.มีมติให้หยุดเพิ่ม
 • วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 | วันสิ้นปี

วันหยุดปี 2562 (2019) ปฏิทินวันหยุดราชการ

วันหยุดยาว 2562

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

วันสิ้นปี – วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 5 วัน

 • วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 | ครม.มีมติให้หยุดเพิ่ม
 • วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 | วันสิ้นปี
 • วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 | วันขึ้นปีใหม่

หยุดยาวเดือนเมษายน 2562

วันจักรี หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 | วันจักรี
 • วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 | วันหยุดชดเชยวันจักรี

วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 4 วัน (หรือ 5 วัน)

 • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 | วันสงกรานต์
 • วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 | วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 | วันสงกรานต์
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 | วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

* บางสถานที่หยุดวันที่ 17 เมษายน ด้วย

หยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 | พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 | พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 | พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันวิสาขบูชา หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 | วันวิสาขบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 | วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และ วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 | (วันหยุดชดเชย รอประกาศจากทางการ)

หยุดยาวเดือนสิงหาคม 2562

วันแม่แห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
 • วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 | วันแม่แห่งชาติ

หยุดยาวเดือนตุลาคม 2562

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9)
 • วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 | (วันหยุดชดเชย รอประกาศจากทางการ)

Back to top button