ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางาน 2564 / 2021 เสริมความมงคล!


ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางาน ปี 2564 ฤกษ์มงคลเป็นสิ่งช่วยเสริมความมงคลการย้ายโต๊ะทํางานใหม่ เรามีวิธีหาวันมงคลด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางาน 2021 มาฝากกัน

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางาน

คนที่กำลังจะย้ายโต๊ะทํางาน ย้ายห้องทำงาน อยากรู้ว่ามีวันไหนดี ที่เป็นฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เพื่อความรุ่งโรจน์ ตลอดปี 2564 / 2021

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานมกราคม 2564 / 2021

 • วันศุกร์ 8 มกราคม 2564
 • วันอาทิตย์ 24 มกราคม 2564
 • วันพฤหัสบดี 28 มกราคม 2564
 • วันศุกร์ 29 มกราคม 2564

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานกุมภาพันธ์ 2564 / 2021

 • วันอาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานมีนาคม 2564 / 2021

 • วันพฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564
 • วันอาทิตย์ 21 มีนาคม 2564
 • วันจันทร์ 22 มีนาคม 2564

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานเมษายน 2564 / 2021

 • วันพฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
 • วันอังคาร 6 เมษายน 2564
 • วันพุธ 7 เมษายน 2564
 • วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564
 • วันอังคาร 20 เมษายน 2564
 • วันศุกร์ 23 เมษายน 2564
 • วันพฤหัสบดี 29 เมษายน 2564

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานพฤษภาคม 2564 / 2021

 • วันเสาร์ 1 พฤษภาคม 2564
 • วันจันทร์ 10 พฤษภาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี 20 พฤษภาคม 2564
 • วันศุกร์ 21 พฤษภาคม 2564
 • วันเสาร์ 29 พฤษภาคม 2564

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานมิถุนายน 2564 / 2021

 • วันอาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564
 • วันจันทร์ 21 มิถุนายน 2564
 • วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2564
 • วันอาทิตย์ 27 มิถุนายน 2564

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานกรกฎาคม 2564 / 2021

 • วันอาทิตย์ 4 กรกฎาคม 2564
 • วันศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564
 • วันอาทิตย์ 11 กรกฎาคม 2564
 • วันจันทร์ 12 กรกฎาคม 2564

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานสิงหาคม 2564 / 2021

 • วันเสาร์ 7 สิงหาคม 2564
 • วันอาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564
 • วันอังคาร 10 สิงหาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564
 • วันอาทิตย์ 22 สิงหาคม 2564
 • วันจันทร์ 23 สิงหาคม 2564

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานกันยายน 2564 / 2021

 • วันศุกร์ 3 กันยายน 2564
 • วันจันทร์ 6 กันยายน 2564
 • วันศุกร์ 10 กันยายน 2564
 • วันจันทร์ 13 กันยายน 2564
 • วันศุกร์ 17 กันยายน 2564

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานตุลาคม 2564 / 2021

 • วันอังคาร 5 ตุลาคม 2564
 • วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
 • วันอาทิตย์ 24 ตุลาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564
 • วันอาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานพฤศจิกายน 2564 / 2021

 • วันพฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564
 • วันพฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564
 • วันจันทร์ 22 พฤศจิกายน 2564
 • วันอังคาร 30 พฤศจิกายน 2564

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานธันวาคม 2564 / 2021

 • วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
 • วันศุกร์ 17 ธันวาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564
 • วันอังคาร 28 ธันวาคม 2564
 • วันศุกร์ 31 ธันวาคม 2564

เคล็ดลับย้ายโต๊ะทํางาน

มีเคล็ดลับในการเสริมบทบาท คือ ใช้เหรียญบาท หรือเหรียญห้า หรือเหรียญสิบ เคาะโต๊ะตามจำนวนเท่ากับดาวภูมิเดิมของทิศที่นั่งพิง ดังตาราง

ทิศ จำนวนเคาะ
เหนือ (N) 1
ออกเฉียงเหนือ (NE) 8
ออก (E) 3
ออกเฉียงใต้ (SE) 4
ใต้ (S) 9
ตกเฉียงใต้ (SW) 2
ตก (W) 7
ตกเฉียงเหนือ (NW) 6
Back to top button