บทสวดพระบรมมหาจักรพรรดิ ปรับภพภูมิให้เจ้าที่ เจ้าทาง ช่วยเปิดทางสิ่งที่ติดขัด!

สำหรับใครที่ชีวิตวันนี้ไม่ดี ข้อมูลใหญ่ มี “คำอธิษฐานของจักรพรรดิ” จาก ลูกศิษย์ อาจารย์นิ่ม เทวาจิต ปุ เราทิ้งเพื่อน เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มาก ช่วยควบคุมโลกสำหรับผู้ปกครอง ทาง และสัมพเวสี เพื่อช่วยปูทางให้อุปสรรคในชีวิตประจำวันของเราดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นพลังสากลเพราะนอกจากจะทำให้โชคดีขึ้นแล้วยังทำให้การปฏิบัติธรรมเร็วขึ้นอีกด้วย และเป็นอีกวิธีที่ดีในการเติมเครดิตให้ตัวเอง

นโม พุทธะ พระพุทธเจ้า ไตรรัตนญาณ

มณี นพรัตน์ สีสหัสสา สุทามา

พระพุทธเจ้า ธัมโม สังโฆ ยะธะพุทธโมนา

บูชาพระพุทธเจ้า บูชาธรรม บูชาพระสงฆ์

อัคคีตานัน วรังกันทัง สีวลี จามหัทเถรัง

อังวันทามี ตูราโต อังวันทามี ตาโย

อังวันทามี สะฟาโซ

พุทธธรรมสังฆปุเชมิ

เชิญภิกษุ ทำบุญ แก้โลก ส่งวิญญาณ

สัพเพพุทธะ สัปเปตธรรม สัพเพสังขาร

บาลัปปัตตา ปัจเจกนันท์ จะยังแกร่งอยู่

อรหัฏฐนันท์ จ เตชะนารักษ์พันทะมี สัปปะโส

พุทธัง อติถฺมิ ธัมมัน อธิฐมี สังฆัง อธิษฐา

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ

บทสวดพระบรมมหาจักรพรรดิ ปรับภพภูมิให้เจ้าที่ เจ้าทาง ช่วยเปิดทางสิ่งที่ติดขัด!

สำหรับใครที่ชีวิตไม่ค่อยดี วันนี้ Vozz มี “บทสวดพระบรมมหาจักรพรรดิ” จาก อาจารย์นิ่ม เทวจิตศิษย์ปู่ มาฝากเพื่อนๆกัน เป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ช่วยเรื่องการปรับภพภูมิให้เจ้าที่ เจ้าทาง และสัมภเวสี ให้ช่วยเปิดทางสิ่งที่ติดๆขัดๆในชีวิตประจำวันของเราดีขึ้น ซึ่งถือว่ามีพลังครอบจักรวาล เพราะนอกจากจะทำให้ดวงชะตาดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ปฏิบัติธรรมได้เร็วขึ้น และเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองได้ดีอีกวิธีหนึ่งอีกด้วย

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

อัญเชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาน

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา

พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง

อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐา

#บทสวดพระบรมมหาจกรพรรด #ปรบภพภมใหเจาท #เจาทาง #ชวยเปดทางสงทตดขด


#บทสวดพระบรมมหาจกรพรรด #ปรบภพภมใหเจาท #เจาทาง #ชวยเปดทางสงทตดขด

Vozz

Back to top button