เรื่องน่าสนใจ

กินทุเรียน อย่างไรให้ปลอดภัย


กรมอนามัยแนะนำการกินทุเรียน อย่างคนใส่ใจสุขภาพ อร่อยปาก ไม่ลำบากกาย

กินทุเรียน อย่างไรให้ปลอดภัย

กินทุเรียนให้พอดี

 • ไม่กินทุกวัน
 • ลดข้าว แป้งอาหารว่างพลังงานสูงมื้ออื่นๆ
 • เลี่ยงข้าวเหนียวทุเรียน
 • ไม่กินพร้อมเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือน้ำอัดลม

สำหรับคนทั่วไป

 • ไม่ควรกินเกิน 2 เม็ด / วัน

ไม่ควรกินถี่ทุกวัน

 • อาจจะทำให้ น้ำหนักเกิน
 • อาจจะทำให้ ร้อนใน
 • อาจจะทำให้ เจ็บคอ

สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว

 • ไม่ควรกินเกิน 1 เม็ดเล็ก / วัน
 • โรคไตควรเลี่ยง
 • โรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • หลอดเลือดหัวใจตีบ

ทุเรียนหนึ่งเม็ด ขนาดกลาง (40 กรัม) = 60 กิโลแคลอรี เทียบได้กับข้าวสวยเกือบทัพพี ข้าว 1 ทัพพี = 80 กิโลแคลอรี

หากกินครั้งละ 3 เม็ด รับพลังงาน 180 กิโลแคลอรี หรือ ข้าว 2 ทัพพี

ที่มา – กรมอนามัย

Back to top button