เรื่องน่าสนใจ

การนุ่งห่มสีตามวัน คนไทยเรียก สวัสดิรักษา

การนุ่งห่มสีตามวัน คนไทยเรียก สวัสดิรักษา

สวัสดิรักษา

นุ่งห่มแบบนี้เป็นที่สั่งสอนของชนชั้นสูง ปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมชาววังเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ ที่เริ่มมีการใช้สีประจำวันเพียงสีเดียว อีกประการหนึ่ง สีแต่ละวันคือ สีประจำตัวเทพยดาพระเคราะห์ประจำวันนั้นๆ จึ่งเรียกว่า การนุ่งห่มสีตามวันว่า สวัสดิรักษา ที่เรียกนุ่งห่ม คือ สไบสีหนึ่ง ผ้านุ่งที่ติดกับตัวสีหนึ่ง ทั้งนี้ สีของทั้งผ้านุ่งและสไบสามารถสลับกันได้ด้วยในบางครั้ง cr. สี่แผ่นดิน

การนุ่งห่มสีตามวัน คนไทยเรียก สวัสดิรักษา

วันอาทิตย์

นุ่งเขียวก้ามปู ห่มดินหลงเทศ

การนุ่งห่มสีตามวัน คนไทยเรียก สวัสดิรักษา

วันจันทร์

นุ่งนวล ห่มมอคราม

การนุ่งห่มสีตามวัน คนไทยเรียก สวัสดิรักษา

วันอังคาร

นุ่งน้ำหมาก ห่มโศก

การนุ่งห่มสีตามวัน คนไทยเรียก สวัสดิรักษา

วันพุธ

นุ่งเขียวดิน ห่มจำปา

การนุ่งห่มสีตามวัน คนไทยเรียก สวัสดิรักษา

วันพฤหัสบดี

นุ่งเสน ห่มตองอ่อน

การนุ่งห่มสีตามวัน คนไทยเรียก สวัสดิรักษา

วันศุกร์

นุ่งเมฆคราม ห่มจันทร์

การนุ่งห่มสีตามวัน คนไทยเรียก สวัสดิรักษา

วันเสาร์

นุ่งม่วงเม็ดมะปราง ห่มโศก

ที่มา – Twitter

Back to top button