• Wiki

  โลเรตตา ยัง

  บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน สารนิเทศภูมิหลัง เกิด 6 มกราคม ค.ศ. 1913(1913-01-06)เกรตเชน มิเคลา ยัง เสียชีวิต 12 สิงหาคม ค.ศ. 2000 (87 ปี)ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา คู่สมรส…

  Read More »
 • แบล็กเกิล

  แบล็กเกิล (Blackle) เป็นเว็บไซต์ที่ดัดแปลงมาจากเว็บไซต์กูเกิล พัฒนาโดย บริษัทฮีปมีเดีย จากออสเตรเลีย ระบบเสิร์ชเอนจินนั้นจะใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกับกูเกิล แต่จะมีการดัดแปลงหน้าตาที่ต่างออกไป โดยมีหน้าจอพื้นหลังโทนดำ ตัวอักษรสีขาวหรือเทา ทำให้ประหยัดพลังงาน เพราะพื้นสีดำใช้แสงสว่างน้อยกว่าสีขาว ส่วนการค้นหานั้นก็ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับกูเกิล แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกูเกิลแต่อย่างใด การวิพากษ์วิจารณ์ ข้อดีข้อเสีย ลักษณะการใช้งานที่โฆษณาไว้ได้แก่ ข้อดี สามารถประหยัดไฟได้อย่างน้อยประมาณ 750…

  Read More »
 • Wiki

  จัตุรัสกล

  จัตุรัสกล (magic square) ขนาด n คือการนำตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง n² มาเรียงลงในตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด n × n {displaystyle {ntimes n}} ซึ่งผลบวกของจำนวนในแต่ละแถว, แต่ละหลัก, แต่ละแนวทแยงจะเท่ากันทั้งหมด จัตุรัสกลดังกล่าวมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า…

  Read More »
 • Wiki

  ประภัทร์ ศรลัมพ์

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) อ้างอิง —end—

  Read More »
 • Wiki

  รัฐโลกวิสัย

  รัฐโลกวิสัยมักไม่มีศาสนาประจำชาติ ประเทศที่มีศาสนาประจำชาติถูกทาสีไว้ ส่วนประเทศที่ไม่มีเป็นสีเทา รัฐโลกวิสัย หรือ รัฐฆราวาส (อังกฤษ: secular state) เป็นแนวคิดสืบเนื่องมาจากหลักฆราวาสนิยม (secularism) ที่ให้รัฐมีหรือแสดงความเป็นกลางในประเด็นทางศาสนา โดยไม่สนับสนุนทั้งศาสนาและการไม่มีศาสนา รัฐฆราวาสยังพึงปฏิบัติกับพลเมืองทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเขาเหล่านั้นถือศาสนาใด ในการนี้ รัฐพึงเลี่ยงการให้ความสำคัญแก่พลเมืองเพราะถือหรือไม่ถือศาสนาใด รัฐฆราวาสไม่พึงมีศาสนาประจำรัฐ ถึงแม้ว่าการไม่มีศาสนาประจำรัฐจะไม่ได้หมายความว่ารัฐนั้นเป็นฆราวาสเต็มตัวก็ตาม อย่างไรก็ดี…

  Read More »
 • Wiki

  มหาวิทยาลัยย็อนเซ

  มหาวิทยาลัยย็อนเซ 연세대학교Yonsei University คติพจน์ The truth will set you free. (John 8:32)진리가 너희를 자유케 하리라. (요한복음 8:32) สถาปนา ค.ศ. 1885…

  Read More »
 • Wiki

  พายุโซนร้อนปาบึก (พ.ศ. 2562)

  บทความนี้เกี่ยวกับพายุโซนร้อนในปี 2562 สำหรับพายุอื่นที่ชื่อเดียวกัน ดูที่ พายุปาบึก พายุโซนร้อนปาบึกพายุไซโคลนปาบึก พายุโซนร้อน (JMA) พายุโซนร้อน (TMD) พายุโซนร้อน (SSHWS) พายุโซนร้อนปาบึกขณะมีกำลังสูงสุดและกำลังพัดขึ้นฝั่งทางภาคใต้ของประเทศไทยในวันที่ 4 มกราคม ก่อตัว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สลายตัว 8 มกราคม…

  Read More »
 • ฉัตรมงคล

  ฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน หรือ ฉัด-มง-คน; อังกฤษ: Coronation Day) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก ประเทศไทย ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม…

  Read More »
 • Wiki

  ศีล 227

  พระวินัย 227 ข้อ ของพระ เป็นกฎหมายหรือข้อห้ามของพระภิกษุสงฆ์เถรวาทตามพระวินัยบัญญัติ จัดอยู่ในส่วนอาทิพรหมจาริยกาสิกขา พระวินัย 227บทในพระปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงวางข้อกำหนดไม่พึงละเมิดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคณะสงฆ์ และเพื่อเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานอันเอื้อเฟื้อต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุสงฆ์ มีโทษในการล่วงละเมิดร้ายแรงที่สุดถึงปาราชิก หรือขาดจากความเป็นพระสงฆ์ พระวินัย 227 บ ไม่ใช่ศีลแต่เรียกว่า พระวินัย ผู้ทำผิดศีลเรียกว่า ล่วงพระวินัย เป็น…

  Read More »
 • Wiki

  วิชช์ เกาไศยนันท์

  วิชช์ เกาไศยนันท์ (อังกฤษ: Wych Kaosayananda; เกิด พ.ศ. 2517) ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยคนแรก ที่ได้ไปกำกับภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด โดยใช้นามแฝงว่า “Kaos” วิชช์ มีผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรก คือเรื่อง ฟ้า เมื่อ พ.ศ. 2541 ขณะอายุเพียง…

  Read More »
Back to top button